tl_files/tiny_templates/zdjecia do artykulu/zdjecia_08.2014/logo_stowarzyszenie_aktywni.jpg

 

Stowarzyszenie Aktywni zaprasza do wzięcia udziału w II edycji pierwszego w Polsce projektu poświęconego wspólnotom gruntowym pt.: „Inkubujemy Wspólnoty Gruntowe II”. W ramach projektu oferujemy Państwu unikatową i bezpłatną pomoc w zakresie reaktywacji i prowadzenia wspólnot gruntowych w postaci cyklu szkoleń i doradztwa. Zajęcia i doradztwo prowadzone będą przez posiadających wieloletnie doświadczenie praktyków tematyki prawa wspólnot gruntowych.

Zajęcia odbywać się będą w wynajmowanych przez nas do tego celu salach w obszarze gminy/powiatu np. w szkołach podstawowych, czy salach urzędu. Podczas zajęć zapewniamy także catering dla uczestników projektu.
Wspólnoty gruntowe do projektu zgłaszać mogą osoby indywidualne, a także urzędy gmin. Z obszaru jednej gminy może zostać zgłoszonych kilka wspólnot gruntowych.

Aby wziąć udział w projekcie, wystarczy wypełnić i odesłać do nas załączony formularz rekrutacyjny. Rekrutacja trwa do 10 września 2014 roku. Więcej informacji na temat projektu znajdziecie Państwo na stronie internetowej: www.wspolnotygruntowe.pl.

Prosimy Pana/Panią Wójt o poinformowanie radnych i sołtysów o projekcje poświęconym wspólnotom gruntowym. W ramach istniejących możliwości prosimy również o wydrukowanie przesłanej przez nas e-mailowo ulotki informacyjnej i zamieszczenie jej na tablicy ogłoszeń, w Państwa ośrodku, na portalu internetowym lub w innym uczęszczanym przez mieszkańców miejscu. Oprócz ulotki przesyłamy także krótką notatkę opisującą założenia projektu, która dzięki Państwa uprzejmości mogłaby zostać umieszczona na Państwa portalu internetowym.

Z góry dziękujemy za okazaną pomoc w informowaniu mieszkańców Państwa gminy na temat projektu „Inkubujemy Wspólnoty Gruntowe II”. Doceniamy Państwa chęć pomocy w promowaniu wiedzy na temat wspólnot gruntowych, tematyki szerzej nieznanej w Polsce i często pomijanej.

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Aktywni w partnerstwie z Powiatem Szydłowieckim. Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w projekcie oraz zapoznania się z załączonymi materiałami. W najbliższych dniach zostaną do Państwa dostarczone także dodatkowe materiały informacyjne w wersji papierowej.

Z poważaniem
Andrzej Bracha
Wiceprezes

Wersja pełna artykułu.Stowarzyszenie Aktywni wraz z Powiatem Szydłowieckim realizuje projekt „Inkubujemy Wspólnoty Gruntowe II”, będący kontynuacją ubiegłorocznej edycji pierwszego w Polsce projektu poświęconego wspólnotom gruntowym.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności wspólnot gruntowych z terenu woj. mazowieckiego przez przekazanie wsparcia w postaci BEZPŁATNYCHszkoleń, warsztatów i doradztwa z zakresu prawa wspólnot gruntowych ich reaktywacji, funkcjonowania oraz ekonomii społecznej. Pomoc w ramach projektu skierowana jest do aktywnych oraz nieaktywnych wspólnot gruntowych.

W trakcie cyklu szkoleń, warsztatów i doradztwa w ramach projektu uzyskacie Państwo pomoc między innymi w kwestii porządkowania stanu prawnego wspólnot, ustalania nieruchomości stanowiących mienie, sporządzania projektu wykazu uprawnionych oraz wielkości udziałów we wspólnocie gruntowej, zakładania spółek, opracowania statutu, gospodarowania mieniem, zakładania i prowadzenia stowarzyszeń/fundacji, pozyskiwania zewnętrznego dofinansowania. Szkolenia odbędą się w gminach, w których występują wspólnoty.

Problem wspólnot gruntowych był dotychczas pomijany w polityce społeczno-gospodarczej państwa
i przez to szerzej nieznanego.Tylko aktywna wspólnota może zgodnie z obowiązującym prawem funkcjonować, a zatem gospodarować wspólnymi nieruchomościami.

Wyniki kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli (Aktualizacja stanu faktycznego i prawnego nieruchomości przez organy gospodarujące mieniem stanowiącym zasób nieruchomości Skarbu Państwa, gminny zasób nieruchomości i mienie gminne, NIK 2009) pokazały, że tylko w woj. mazowieckim występuje 1573 wspólnot gruntowych, z czego większość jest NIEAKTYWNA.

Oznacza to, że średnio na każdą gminę wiejską Mazowsza przypada 5 wspólnot gruntowych.

Wspólnoty, wobec których nie ustalono uprawnionych do udziału, są uważane za nieposiadające właściciela, co powoduje, iż w większości przypadków grunty wspólnot należą do obszarów najbardziej zaniedbanych gospodarczo.

Większość z nich nie ma uporządkowanego stanu prawnego. Taka sytuacja stwarza poważne niedogodności dla samorządów gminnych z powodu trudności z opodatkowaniem tych gruntów oraz trudności z pozyskiwaniem tych terenów na cele związane z realizacją miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Uprawnieni nie mogą gospodarować mieniem wspólnoty, gdy ta jest nieaktywna, tym samym nie mogą czerpać z niej potencjalnych zysków czy działać przez spółkę na rzecz rozwoju swojej miejscowości.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY. SERDECZNIE PAŃSTWA ZAPRASZAMY, REKRUTACJA TRWA DO 10 WRZEŚNIA 2014 R.

Więcej informacji uzyskacie Państwo na stronie internetowej: www.wspolnotygruntowe.pl,
oraz pod numerem:
663 436 836.Wersja skrócona artykułu.Stowarzyszenie Aktywni wraz z Powiatem Szydłowieckim realizuje projekt „Inkubujemy Wspólnoty Gruntowe II”, będący kontynuacją ubiegłorocznej edycji pierwszego w Polsce projektu poświęconego wspólnotom gruntowym. Celem projektu jest zwiększenie aktywności wspólnot gruntowych z terenu woj. mazowieckiego przez przekazanie wsparcia w postaci bezpłatnychszkoleń, warsztatów i doradztwa z zakresu prawa wspólnot gruntowych ich reaktywacji i funkcjonowania (m. in. porządkowanie stanu prawnego, ustalanie nieruchomości stanowiących mienie, sporządzanie projektu wykazu uprawnionych, zakładanie spółek, opracowania statutu). Szkolenia odbędą się w gminach, w których występują wspólnoty.Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w projekcie oraz odwiedzenia naszej strony internetowej: www.wspolnotygruntowe.pl, tel.:663 436 836. Udział w projekcie jest bezpłatny, rekrutacja trwa do 10 września 2014 roku.

Wróć